photodune-6670322-typewriter-m-480x480

اگر بخواهیم ساده وبی اغراق خود را معرفی کنیم، باید بگوییم که

ماجرای دکتر کنتنت از دو سال قبل شروع می‌شود، جایی که چند نویسنده باسابقه تصمیم به تأسیس یک گروه تولید محتوا برای وب می‌کنند، این گروه با 3 سایت وارد کار شد و به دلیل کمبود نیرو و کمبود وقت و همچنین حجم بالای کار با توجه به نوشتن و سئو کردن محتوا به همین سه سایت اکتفا کرد. ولی اوضاع این‌گونه نماند در تیرماه سال 95 تصمیم گرفت تا فعالیت خود را در عرصه تولید محتوا گسترش داده و ‌به جایگاه اصلی خود برسد و در عرض یک ماه با 4 مشتری دیگر نیز به توافق رسید. و اکنون گروه دکتر کنتنت باقدرت به کار خود ادامه می‌دهد.