تمام مظالب نوشته شده توسط : دکتر کانتنت

درباره دکتر کانتنت

برای نمایش عظمت کشتی کسب و کار خود نیاز دارید تا از شیوه استوری‌تلینگ (Storytelling) یا داستان‌سرایی استفاده کنید. اهمیت استوری‌تلینگ (Storytelling) یا داستان‌سرایی حتی از بازاریابی در حوزه محتوا یا دیگر حوزه ها هم می‌تواند، مهم‌تر باشد. این شیوه معرفی پایه و اساس نحوه ارتباط‌گیری، معرفی و دلیل وجود کسب‌وکارها در دنیای پر از […]

محتوا پادشاه است، جمله‌ای که شاید به گوش شما هم خورده باشد. کارآفرینان ارزش‌آفرین همیشه دوست دارند تا کشتی کسب و کار خود را با موفقیت به جزیره آرزوهایشان برسانند، برای رسیدن به مقصد ابزارهایی زیادی وجود دارد که تولید محتوا یکی از مهم‌ترین‌ها در این زمینه است. به  بااینکه برخی از کسب و کارها […]