محتوا

stroy-telling

برای نمایش عظمت کشتی کسب و کار خود نیاز دارید تا از شیوه استوری‌تلینگ (Storytelling) یا داستان‌سرایی استفاده کنید. اهمیت استوری‌تلینگ (Storytelling) یا داستان‌سرایی حتی از بازاریابی در حوزه محتوا یا دیگر حوزه ها هم می‌تواند، مهم‌تر باشد. این شیوه معرفی پایه و اساس نحوه ارتباط‌گیری، معرفی و دلیل وجود کسب‌وکارها در دنیای پر از […]

برون‌سپاری تولید محتوا

در قسمت قبل گفتیم که کارآفرینان ارزش‌آفرین همیشه دوست دارند تا کشتی کسب و کار خود را با موفقیت به جزیره آرزوهایشان برسانند، برای رسیدن به مقصد ابزارهایی زیادی وجود دارد که تولید محتوا یکی از مهم‌ترین‌ها در این زمینه است. به  بااینکه برخی از کسب و کارها به اهمیت این موضوع اشراف کامل دارند، […]

برون‌سپاری تولید محتوا

محتوا پادشاه است، جمله‌ای که شاید به گوش شما هم خورده باشد. کارآفرینان ارزش‌آفرین همیشه دوست دارند تا کشتی کسب و کار خود را با موفقیت به جزیره آرزوهایشان برسانند، برای رسیدن به مقصد ابزارهایی زیادی وجود دارد که تولید محتوا یکی از مهم‌ترین‌ها در این زمینه است. به  بااینکه برخی از کسب و کارها […]